blog_opt_3

Szeroki zakres usług

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Jedlińska-Goławska, zajmuje się wszechstronnym rozwiązywaniem spraw związanych z szeroko pojętym prawem rodzinnym. Kancelaria prowadzi także sprawy z zakresu prawa cywilnego, spadkowego i karnego.
Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych, a także reprezentowanie klientów w toku postępowań sądowych.

Wachlarz usług

Zapewniamy pomoc i reprezentowanie klientów przed sądem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności:

 • o rozwód;
 • o separację;
 • o unieważnienia małżeństwa;
 • o podział majątku wspólnego małżonków;
 • o ustalenie pochodzenia dziecka: ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa;
 • z zakresu władzy rodzicielskiej: uregulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • dotyczących alimentów: ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów;
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • o ustanowienie i rozwiązanie przysposobienia (adopcji).

Zapewniamy doradztwo i reprezentowanie klientów przed sądem w sprawach w zakresie prawa cywilnego, w szczególności:

 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody – polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową;
 • odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne;
 • postępowanie nakazowe;
 • postępowanie upominawcze;
 • postępowanie uproszczone;
 • sprawy o zapłatę;
 • uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości;
 • podziały majątku.

Świadczymy usługi prawne w sprawach z zakresu prawa spadkowego:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku;
 • sprawy o dział spadku;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • sprawy o zachowek.

Świadczymy usługi prawne w sprawach z zakresu prawa karnego:

 • obrona oskarżonego i obwinionego w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem;
 • występowanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
 • sporządzanie pism procesowych, zażaleń, apelacji i kasacji;
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego;
 • sprawy o udzielenie przerwy w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary.
new years eve 2017 decorationsnnnnnnnnнабор кухонной посуды купить