Prawo cywilne


Dłonie trzymające dokumentAdwokaci w naszej Kancelarii Prawnej świadczą usługi z zakresu prawa cywilnego. Jest to jedna z podstawowych gałęzi prawa, która reguluje stosunki prawne pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji. W innych gałęziach prawa już z założenia występuje element podporządkowania jednego podmiotu wobec innego – prawo karne czy administracyjne.

Prawo cywilne składa się z części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego. W naszej Kancelarii zapewniamy wsparcie i reprezentację klientów w takich sprawach jak:

  • wezwania do zapłaty i propozycje ugody, to znaczy polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową;
  • odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe i majątkowe oraz za błędy medyczne;
  • postępowania nakazowe i upominawcze;
  • postępowania uproszczone;
  • sprawy o zapłatę;
  • uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości;
  • podział majątku.

W polskim sądownictwie stale rośnie liczba postępowań cywilnych, co spowodowane jest wzrostem świadomości Polaków w zakresie dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Sprawy cywilne obejmują nawet 70% wszystkich postępowań. W naszej Kancelarii zapewniamy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego.