Prawo rodzinne


Mężczyzna przytulający dziewczynkęW naszej Kancelarii Adwokackiej specjalizujemy się prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego. Jest to dział prawa cywilnego, który ma ogromne znaczenie w codziennym życiu społecznym. Jego zadaniem jest regulacja zachowań i postaw chroniących podstawową komórkę społeczną, czyli rodzinę. Prawo rodzinne bardzo często dotyczy ogólnie przyjętych norm obyczajowych i kulturowych, do jakich zalicza się obowiązek zachowania wierności małżeńskiej.

W naszej Kancelarii zapewniamy pomoc klientom, która obejmuje:

  • reprezentację w sprawach o rozwód, separację czy unieważnienie małżeństwa;
  • ustalenie podziału wspólnego majątku małżonków;
  • prowadzenie spraw o ustalenie pochodzenia dziecka, to znaczy ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, czy ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa;
  • regulowanie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, to jest ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
  • prowadzenie spraw dotyczących alimentów: ustalenie ich wysokości, podwyższenie lub obniżenie;
  • reprezentację w ustaleniu kontaktów z dzieckiem;
  • prowadzenie spraw w kwestii ustalenia i rozwiązania przysposobienia: adopcji.

Naszym zadaniem jest pomoc w egzekwowaniu obowiązku małżeńskiego, to znaczy jego sprawnym funkcjonowaniu w życiu społecznym w taki sposób, aby dobro rodziny było najważniejsze. Jesteśmy godni zaufania, a do każdego klienta podchodzimy indywidualnie.